ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

    

Шоодворын Энхболд

Утас: 99089427, 70174229

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

 

 

Зохион байгуулагч

Утас: 99850611, 70174229

 

 

Нийгмийн ажилтан

Утас: 89145474, 70144229

 

Ж. Үүрийнтуяа

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

Утас: 99285320, 70174229

 

       

Х. Энхзул

Улсын бүртгэгч

Утас: 99828254, 70174229

Т. Сэргэлэн

Иргэний танхимын ажилтан

Утас: 99124788, 70174229

Н. Найдан

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас: 95529946, 70174229 

      
В. Баярсайхан

Хорооны байцаагч

Утас: 96021141, 70174229

 

Б. Хандсүрэн

Олон нийтийн цагдаа

Утас: 99845611, 70174229

 

Г. Саруул

Хорооны цагдаа

Утас: 99192934, 70174229

 

 
Ц. Алтансүх

Харуул

Утас: 86241034, 70174229

 

С. Байгалмаа

Үйлчлэгч 

Утас: 99820550, 70174229