Ш.Энхболд

Засаг дарга

Утас: 99089427

 

ХОРООНЫ БУСАД АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 Б.Сайнзаяа Зохион байгуулагч 85758486  70174229
2 Д.Эрдэнэчимэг Нийгмийн ажилтан 86021858   70174229
3 Б.Мөнхзаяа Халамжийн мэргэжилтэн 92919229    70174229
4 У.Эрдэнэчимэг ХХОНБайцаагч 99773029   70174229
5 Ч.Баттулга Сахиул 80767600  
6 С.Байгалмаа Үйлчлэгч 99820550
7 Ш.Энхтайван Ахмадын зөвлөлийн дарга 88551635
8 Н.Хашэрдэнэ Хорооны байцаагч 89115666
9 Б.Батзориг Хорооны байцаагч 80271197
10 Жавхлантөгс Хорооны байцаагч 88881762
11 С.Сүрэнцэцэг 1-р хэсгийн ахлагч 99162935
12 О.Гэрэлтуяа 4-р хэсгийн ахлагч 95326683
13 Д.Ганцэцэг 5-р хэсгийн ахлагч 80252121
14 Ж.Мэндамар 6-р хэсгийн ахлагч 88144305
15 А.Зулчимэг 7-р хэсгийн ахлагч 86097405
16 Д.Оюундэлгэр 8-р хэсгийн ахлагч 80633132
17 Я.Сүхчулуун 9-р хэсгийн ахлагч 99180281
18 Б.Солонго 10-р хэсгийн ахлагч 99020521
19 С.Энхотгон 11-р хэсгийн ахлагч 99854554
20 Б.Энхтуул Ариун-энэрэл ӨЭМТ 99279089