ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Тус хороо нь нийт 45 га талбайг хамрах ба баруун талаараа СХД-ийн 18 дугаар хороотой, хойд талаараа 23 дугаар хороотой зүүн талаараа СХД-ийн 17 дугаар хороотой, урд талаараа Баянгол дүүрэгтэй хиллэдэг.
Манай хорооны онцлог нь гэр хороолол байхгүй 100 хувь байшин хороололоос  бүрдсэн дэд бүтэцийн асуудал бүрэн шийдэгдсэн хороо юм. Нийт 24 байр,  3 Сууц Өмчлөгчдийн Холбоо үйл ажиллагаа ажилладаг.

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ