Б. Батбаяр

 

Засаг дарга

 

Утас :96030409

 

 ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

Р. Мөнхтуяа

Зохион байгуулагч

Утас: 96656608

 

Ц. Балжинням

Зохион байгуулагч

Утас: 91993755

Г. Оюун-Эрдэнэ

Нийгмийн ажилтан

Утас: 99199458

   

Ш. Наранбуян

Улсын бүртгэгч

Утас: 96070879

 

 

Ш. Баярсайхан

Халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

Утас: 88004393

 

 

 

 

 

Р. Дэжидмаа

ТХХОНБ

Утас: 92050323

 

 

 

 

Б. Нямсүрэн 

 

1-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 1-6 гудамж

Утас: 96206709

М. Нямсүрэн

2-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 7-9 гудамж

Утас: 91204603

Ц. Алтанзул

3-р хэсгийн ахлагч МАНДАЛ ОВОО 10-14 гудамж

Утас: 88876201

З. Саранхүү

4-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 15-18 гудамж 

Утас: 99688870

Х. Оюунгэрэл

5-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 19, 40-42 гудамж

Утас: 91647532

С. Уранчимэг

6-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 20-24 гудамж 

Утас: 88930104

Н. Батчимэг

7-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 25-29 гудамж

Утас: 88045105 

Д.Мандах

8-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 30-32 гудамж

Утас: 80611198

Т. Отгонжаргал 

9-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 33-36 гудамж

Утас: 85114045

С. Шинэчимэг

10-р хэсгийн ахлагч Баянбулаг 1-5 гудамж

Утас: 86254018

С. Оюунтунгаа

11-р хэсгийн ахлагч Мандал овоо 37-39 гудамж 

Утас: 89144390

Ж. Жаргалсайхан

Сахиул

Утас:94112624