ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 876 га бөгөөд Зүүн талаараа 5,7-р хороо, Урд талаасаа 3,4-р хороо, Баруун талаараа 2-р хороо, Хойд талаараа 24-р хороо,улаан чулуутын хогын цэг, нарангийн энгэрээр хиллэдэг.  Мандал-овоо 19-45  тоотын нутаг дэвсгэрт  Хорооны цогцолбор байрлаж  иргэддээ төрийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ