ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

   

Дашийн Ганбаяр

Утас: 99747900

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

Ч. Оюунцэцэг

Зохион байгуулагч

Утас: 96008083

 

Ш. Хүдэрчулуун

Нийгмийн ажилтан

Утас: 96637477

 

Б. Мөнхзул

Хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтэн

Утас: 96627245

 

А. Гүндэгмаа

Улсын бүртгэгч

Утас: 99133915

 

Б. Энхзориг

Тасгийн дарга

Утас: 91380050, 99160050

Б. Батсумъяа

Хэсгийн байцаагч

Утас: 88108777, 95668777

 
Л. Оюунсанаа

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан

Утас: 96894006

 

С. Наранбаатар

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан

Утас: 96021780