Х.Нэмэхбаяр

 Засаг дарга

 Утас: 70171237

 

 

 ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

П.Халиунсүрэн

Зохион байгуулагч

Утас:91815145

 

Н.Ганцэцэг

Нийгмийн ажилтан

Утас: 70171237

Б.Ундрахбаяр

Иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэн

Утас: 96689187

   

 Я.Батнасан

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:

Я.Батнасан

Халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

Утас: 99142021 
 
   

 

П.Зоргитбаатар

Хэсгийн байцаагч,

цагдаагийн ахмад 

Утас:   

 

                Д.Буянтогтох 

          Олон нийтийн цагдаа 

        Утас:  

 

                  Д.Буянтогтох

              Олон нийтийн цагдаа  

                Утас: