ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Тус хороо нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2006 оны 6/22 тоот тогтоолоор, СХД-ийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2007 оны 03 тоот тогтоолын дагуу зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр   1-р хороог хувааж  22-р хороог шинээр байгуулсан.  Тус хороо нь урд талаараа 20-р хороо баруун талаараа 32-р хороо, баруун хойд талаараа 21-р хороо, зүүн талаараа 1-р  хороотой тус тус хиллэдэг.

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх