Ж.Баярмаа       

      ИНХ-ын дарга

    Утас: 91942999

 

Б.Гантуяа

Засаг дарга

Утас: 5049674,       70172666

 

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас:

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

                   

                Д. Цэдэнсүрэн

  Зохион байгуулагч

                Утас: 96053306

 

 

Зохион байгуулагч

Утас: 

 

 

Нийгмийн ажилтан

Утас: 

 

Д. Ганбат

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 88255200

 

П. Баярчимэг

Улсын бүртгэгч

Утас: 99941634

 

Б. Мөнхжаргал 

Иргэний танхимын ажилтан 

Утас: 99284468

 

Ц.д Я.Ууганбаяр

Хэсгийн байцаагч 

Утас: 88144774

А. Амарбаясгалан

Олон нийтийн цагдаа 

Утас: 88978215


  Хорооны цагдаа

Утас:

 

 
 

 

ТХХОН байцаагч

Утас:

 

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

 

Хэсгийн дугаар

Гудамжны дугаар

Хэсгийн ахлагч нарын нэр

Холбоо барих утас

1

1 дүгээр хэсэг

1,2,3,4,5,6,7,8,9- р гудамж

Н. Чинзаяа

99694770

2

2 дугаар хэсэг

10-12, 21, 32-36-р гудамж

Н.Сүхбат

99253810

3

3 дугаар хэсэг

10,11,12,17,21-р гудамж

Б.Оюунцэцэг

95230063

4

4 дүгээр хэсэг

13,14,15,16-р гудамж

Б.Даваажав

99834588

5

5 дугаар хэсэг

18, 19, 20, 22, 23, 24-р гудамж

Д.Энхтуяа

86715674

6

6 дугаар хэсэг

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37-р гудамж

А.Алтантуяа

99652320

7

7 дугаар хэсэг

38,39,40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47-р гудамж

У.Туяа

96014610

8

8 дугаар хэсэг

48,49,50, 51,52, 53-р гудамж

Ц.Цэрэндолгор

89985811

9

9 дүгээр хэсэг

54,55,56,57,58,59-р гудамж

Л.Рээтэв

96606833

10

10 дугаар хэсэг

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66-р гудамж

Ч.Чулуунцэцэг

88181296

11

11 дүгээр хэсэг

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73-р гудамж

Б.Мөнхжаргал

99747697

12

12 дугаар хэсэг

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80-р гудамж

Н.Алтанзул

89242647