Газар зүйн байршил, дэд бүтцийн талаар

Сонгинохайрхан дүүргийн 2-р хороо нь зүүн талаараа тус дүүргийн 3, 26 дугаар хороо, урд талаараа 20 дугаар хороо, баруун талаараа 1 дүгээр хороо, хойд талаараа Нарангийн уулаар тус тус хиллэн байршина. Нутаг дэвсгэрийн хувьд гуу жалга ихтэй. Нийт газар нутгийн хэмжээ нь 164,14 га талбайтай.

 

Хорооны ажиллах цагийн хуваарь