Д.Оюунцэцэг

Засаг дарга

Утас: 88100159

 

ХОРООНЫ БУСАД АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Албан тушаалтан Нэрс Утасны дугаар
1 Зохион байгуулагч Ц.Чимэдбалдир 96010207
2 Хөгжлийн нийгмийн ажилтан    
3 Улсын бүртгэгч М.Жаргалсайхан 80335067
4 Хөдөлмөр, халамж хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхжаргал 91929215
5 Цагдаагийн хэсгийн байцаагч дэслэгч Б.Мягмаржав 91818019
6 ХХОНБ Ц.Содномцэрэн 96709090
7 Үйлчлэгч Б.Урантөгс 89541772
8 1 дүгээр хэсгийн ахлагч Р.Оюун-Отгон, 80451583
9 2 дугаар хэсгийн ахлагч Х.Долгормаа, 80451557
10 3 дугаар  хэсгийн ахлагч Б.Мөнхсайхан, 80451504
11 4 дүгээр хэсгийн ахлагч А.Отгонсүрэн, 80451577
12 5 дугаар хэсгийн ахлагч С.Мягмарнаран 80451569