ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

   
ИНХ-ын дарга

    Утас:

 

Х.Эрдэнэтуяа 

Засаг дарга

Утас: 99087816, 93190014  

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас:

 

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

 

Зохион байгуулагч

Утас:

 

Л. Дугармаа

Нийгмийн ажилтан

Утас: 99056093

 

Ц. Отгонтуяа

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 99175191

 

Б. Туул

Улсын бүртгэгч 

Утас: 88005477

 

Б.Оюун-Эрдэнэ

Иргэний танхимын ажилтан

Утас:

 

Хэсгийн байцаагч

Утас:


Хорооны цагдаа

Утас:

 

С.Энхцэцэг

Олон нийтийн байцаагч 

Утас:

 


ТХХОН байцаагч

Утас:

 

 

Хэсгийн ахлагч нар

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх