ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Тус хороо нь баруун талаар Сонгинохайрхан дүүргийн 15-р хороо, зүүн талаараа 13-р хороо, хойд талаараа 31-р хороо, урд хэсгээрээ Баянгол дүүргийн 20-р хорооны арын төв зам Энхтайвны өргөн чөлөөгөөр тус тус зааглан  хиллэдэг.

 

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ