ИНХ-ын дарга

 Утас: 

 

Засаг дарга

Утас: 

              Цэвэгжав Сумъяа

       Ахмадын зөвлөлийн дарга

              Утас: 99273384

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

Дэмбээ Соёлмаа

Зохион байгуулагч 

Утас: 99200797

Жавзан Чулуун

Нийгмийн ажилтан
Утас: 96072228 

 

М. Жаргалсайхан

Улсын бүртгэгч

Утас: 99165067

 

М. Ариунаа

Хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтэн

Утас: 95144940

 

Б. Батзаяа

Цагдаагийн хэсгийн байцаагч

Утас: 99442142

 

Б. Бямбаноров

Олон нийтийн байцаагч

Утас: 89989131

 

 

 

 

 

 

                      Хорооны цагдаа

                             Утас:

                                ТХХОНБ

                                 Утас: