Cонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын зорилго

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, үр дүнг тооцох, хяналт - шинжилгээ үнэлгээ хийх, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө өгөх, нутгийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар  хангах, Төрийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар хангах, төрийн захиргааны стандартыг мөрдүүлж Засаг даргын тамгын газрын хэлтэс, албад  болон хороодын үйл ажиллагааны удирдлага, бодлогын  удирдамжаар хангаж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, чанартай, аливаа чирэгдэлгүй хүргэхэд оршино.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын танилцууга

Нутгийн захиргааны байгууллага болох дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь Засаг даргын бодлого, хөтөлбөр болон Засгийн газар, нийслэлийн засаг даргын бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гол байгууллага юм.    
Дүүргийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан барих хуулиар олгогдсон бүрэн эрх бүхий дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, дүүргийн Засаг даргатай, засаг захиргааны анхан шатны нэгж болсон 32 хороотой, дүүргийн төр захиргааны 50 гаруй хэлтэс алба, тасагтайгаар  засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж болон ажиллаж байна.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц бүрэлдэхүүн

 

Т.Сүхбаатар

Төрийн захиргааны удирдлагын
хэлтсийн дарга

Утас: 99889160

А.Батсайхан

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн дарга

Утас: 99143929  

Д.Батцэцэг

Санхүү төрийн сангийн
хэлтсийн дарга

Утас: 99099311

 

Ч.Энххорол

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтсийн дарга

Утас: 99084140


Н.Мөнгөн-Эрдэнэ

Тохижилт нийтийн аж ахуйн
хэлтсийн дарга

Утас: 99058200


Л.Тулгабаатар

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Утас: 99093329


 

Б.Мөнгөншагай

Хууль зүйн тасгийн дарга 
Утас: 99045638

М.Cолонго

Хэвлэл мэдээлэл, Олон нийттэй харилцах төв

Утас: 99010499

Б.Сумьяабазар

Аж ахуйн тасгийн дарга
Утас: 99711248

 

 

.

Г.Ялалт

Цэргийн штабын дарга
/дэд хурандаа/

 Утас: 99731951

Д.Батхуяг 

Архивын тасгийн дарга
Утас: 70172668, 99108839