Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан тушаалтнуудын  иргэдтэй хийх уулзалтанд ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам

Та энд дарж дэлгэргүй үзнэ үү.