СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Сонгинохайрхан дүүргийн 8-р хороо нь 98,77 га нутаг дэвсгэртэй. 1-р хорооллын арын дэнжийн өндөр хүчдэлийн шугамын баруун хойд талын хамраар, 7-р хороотой “Сүмбэр орд”  группын тоосгоны үйлдвэрийн  баруун урд  талын хамраар, нуурын  9, 7, З Зүүнбаянцагаан 2, 3, 4, 5, Баянцагаан 1, 2, 3, 4-р гудамжны баруун талаар, 67-р сургуулийн урд талаар, Баянхошууны засмал замаар хойш эргэж 4-н замын уулзвар хүрч, 9-р хороотой Баянхошууны засмал замаар, 11-р хороотой Зүүнбаянцагаан 12, 11, 10, 8, 7, Баянцагааны 5, 4, 3, 2, 1 Нуурын 6, 5, 4-р гудамжны зүүн талаар гарч, “Хосмонгол” ХХК-ны тоосгоны үйлдвэрийн  зүүн талын жалгаар өгсөж, Самбаллхүндэв уулын баруун хяраар, урд  талаараа 6-р хороо, 23-р хороогоор  тус тус зааглана.

ХОРООНЫ АЛБАН ХААГЧИД

Албан тушаал

Нэр

Утасны дугаар

1.

ИНХ-ын дарга

Б. Хуягбаатар

94255205

 Засаг дарга

Х. Эрдэнэтуяа

88196409, 99029271

3.

Зохион байгуулагч

Ш. Батпүрэв

99041109, 86681109

4.

Хөгжлийн нийгмийн ажилтан

Э. Пүрэвдаш

95222388

5.

Улсын бүртгэгч

Д. Дэлгэрмаа

96024383 99854383

6.

Халамжийн мэргэжилтэн

Б. Байгалмаа

99144404

7.

Олон нийтийн байцаагч

Ц. Саранцэцэг

99952315

8.

Хэсгийн байцаагч, дэслэгч

Б. Түвшинжаргал

96674401

9.

Олон нийтийн цагдаа

С. Алтансүх

95196353

10.

Эрүүгийн төлөөлөгч /ахлах дэслэгч/

Г. Ганбаяр

99929396

11.

Мөрдөн байцаагч

О. Мөнхтүвшин

98909080

12.

Хорооны цагдаа, дэд ахлагч

Г. Төрболд

99771443

13.

1-р хэсгийн ахлагч

Ш. Дэвжидсүрэн

88756124

14.

2-р хэсгийн ахлагч

Б. Анхтуяа

85357770

15.

3-р хэсгийн ахлагч

Л. Одончимэг

89140689

16.

4-р хэсгийн ахлагч

Д. Долгормаа

88197525

17.

5-р хэсгийн ахлагч

Л. Жаргал

86127314

18.

6-р хэсгийн ахлагч

Р. Цэрэндэжид

99759630, 96309975

19.

7-р хэсгийн ахлагч

М. Дэлгэрмаа

94542724, 93120287

20.

Үйлчлэгч

Я. Эрдэнэцэцэг

88120308

21.

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Ү. Жавуусүрэн

99177473

22.

“Ээлтэй” өрхийн эмнэлэгийн эмч

Д. Оюун

99016838, 70146175

23.

Иргэний танхимын ажилтан

Ж. Нарангоо

96608483

24.

ИНХ-ын тэргүүлэгч

Д. Долгормаа

88197525

25.

ИНХ-ын тэргүүлэгч

Л. Жаргал

86127314

26.

ИНХ-ын тэргүүлэгч

Ганчулуун

96166191

27.

ИНХ-ын тэргүүлэгч

Х. Буяндалай

94755540

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРЫН ХАРИУЦСАН ГУДАМЖ

Нэр

Хэсгийн дугаар

Өрхийн тоо

Хүн ам

Хариуцсан гудамж

Утас

1.

Ш.Дэвжидсүрэн

1-р хэсэг

405

1514

Зүүн баян цагаан 5,6 дугаар гудамж Нуур 1-6 дугаар гудамж

88756124

2.

Б.Анхтуяа

2-р хэсэг

296

1211

Нуур 7-10 дугаар гудамж, Булагт 1-2, тоосго

85357770

3.

Л.Одончимэг

3-р хэсэг

346

1354

Зүүн баян цагаан 1-4 дүгээр гудамж

89140689, 93120183

4.

Д.Долгормаа

4-р хэсэг

290

1282

Зүүнбаян цагаан 8-12 дугаар гудамж

 88197525

5.

Л.Жаргал

5-р хэсэг

304

1134

Баянцагаан 1-4 дүгээр гудамж

86127314, 93120181

6.

Р.Цэрэндэжид

6-р хэсэг

327

1408

Баянцагаан 5-8 дугаар гудамж, Зүүн баян цагаан 7 гудамж

99759630, 96309975

7.

М.Дэлгэрмаа

7-р хэсэг

280

1339

Баянцагаан 9-12 дугаар гудамж

93120287, 94542724

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

2017 оны “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил-“ийн зорилтын хүрээнд хариуцлагатай төрийн үйлчилгээг сайжруулах, нийслэл дүүргийн төр захиргааны байгууллагын бодлого шийдвэрийг иргэдэд цаг алдалгүй хүргэх, хэрэгжилтийг үр дүнтэй зохион байгуулах зорилгын хүрээнд ажиллана.

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хороо нь 1976 оны 10-р сард зайсан, таван зуугийн айлууд дахин төлөвлөлтөнд орж тэдгээр айлууд энд суурьшсан бөгөөд Октябрийн райны “10-р хороо” нэртэйгээр байгуулагдан анхны хорооны даргаар И.Доржпүрэв ажиллаж байсан билээ. 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн 8-р хороо нь 220 га нутаг дэвсгэртэй. 1-р хорооллын арын дэнжийн өндөр хүчдэлийн шугамын баруун хойд талын хамраар, 7-р хороотой “Сүмбэр орд” группын тоосгоны үйлдвэрийн баруун урд талын хамраар, нуурын 9, 7, З Зүүнбаянцагаан 2, 3, 4, 5, Баянцагаан 1, 2, 3, 4-р гудамжны баруун талаар, 67-р сургуулийн урд талаар, Баянхошууны засмал замаар хойш эргэж 4-н замын уулзвар хүрч, 9-р хороотой Баянхошууны засмал замаар, 11-р хороотой Зүүнбаянцагаан 12, 11, 10, 8, 7, Баянцагааны 5, 4, 3, 2, 1 Нуурын 6, 5, 4-р гудамжны зүүн талаар гарч, “Хосмонгол” ХХК-ны тоосгоны үйлдвэрийн зүүн талын жалгаар өгсөж, Самбаллхүндэв уулын баруун хяраар, урд талаараа 6-р хороо, 23-р хороогоор тус тус зааглана.

 

Одоо ИНХ-ын даргаар Б.Хуягбаатар, засаг даргаар Х.Эрдэнэтуяа зохион байгуулагчаар Ш.Батпүрэв, нийгмийн ажилтанаар Э.Пүрэвдаш, хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтэнээр Б.Байгалмаа, улсын бүртгэгчээр Д.Дэлгэрмаа, хорооны үйлчлэгчээр Я.Эрдэнэцэцэг, олон нийтийн байцаагчаар Ц.Саранцэцэг, хорооны хэсгийн байцаагчаар ахлах дэслэгч Б.Түвшинжаргал, хорооны цагдаа дэд ахлагч, Г.Төрболд, олон нийтийн цагдаа С.Алтансүх, эрүүгийн төлөөлөгч, ахлах дэслэгч Г.Ганбаяр, мөрдөн байцаагч О.Мөнхтүвшин, иргэний танхимын ажилтнаар Ж.Нарангоо, болон

  • 1-р хэсгийн ахлагч Ш. Дэвжидсүрэн
  • 2-р хэсгийн ахлагч Б. Анхтуяа
  • 3-р хэсгийн ахлагч Л. Одончимэг
  • 4-р хэсгийн ахлагч Д. Долгормаа
  • 5-р хэсгийн ахлагч Л. Жаргал
  • 6-р хэсгийн ахлагч Р. Цэрэндэжид
  • 7-р хэсгийн ахлагч М. Дэлгэрмаа нарын хамт олон ажиллаж байна.

 

Хорооны зарим үзүүлэлтээс 

 

 Үзүүлэлт Тоо /хүний/
1 Хорооны нийт хүн ам 8798
2 0-6 настай хүний тоо 1341
3 7-12 настай хүүхдийн тоо 902
4 13-18 настай хүүхдийн тоо 836
5 18-наас дээш насны хүн ам 5848
6 Сургуулийн насны хүүхдийн тоо 1649
7 Өрх толгойлсон эрэгтэй, эмэгтэй 111
8 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 254
9 55-аас дээш насны эм, 60-аас дээш насны эрэгтэй 603
10 Хөдөлмөрийн насны хүн ам 3033
11 Нийт өрхийн тоо 2068
12 Ядуу өрхийн тоо 44

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

Дэд бүлгүүд

Нэвтрэх - Хорооны Админ