ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн үйлчилгээг хүн бүрт хүртээмжтэй хүргэж, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх боломжоор хангаж, эвсэг хамт олон бүрдүүлэн хороогоо хөгжүүлэхийн төлөө ажиллах

ТАНИЛЦУУЛГА

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо нь 381.1 га газар нутагтай. Баруун талаараа 26, Баруун хойд талаараа 24, Хойд талаараа 9, Зүүн хойд талаараа 8, Зүүн урд талаараа 6, Урд талаараа 5 дугаар хороо бүхий нийт  6  хороодтой хиллэдэг.

Тус хороо нь Засаг дарга, Зохион байгуулагч-2, Хөгжлийн нийгмийн ажилтан, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний мэргэжилтэн-1, Улсын бүртгэгч, үйлчлэгч, жижүүр гэсэн 8 үндсэн орон тоо, 14 хэсгийн ахлагч, Хог тохижилтын олон нийтийн байцаагч, Хорооны цагдаа, Хэсгийн байцаагч, Иргэдийн Нийтийн хурал, Ахмадын зөвлөл, Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл зэрэг бүрэлдэхүүнтэйгээр 5574 өрхийн 20154 хүн амд төрийн анхан шатны үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.

Үйлчлэх хүрээний хувьд Баянхошууны 1-40 гудамж,  Булагийн 1-3 гудамж, Овооны 1-5 гудамж, Монлаа 1-17 гудамж, Колонк 1-3 гудамж, Дэнжийн 1-7 гудамж, Ногоочны 1-5 гудамж, Горхийн 1-3 гудамж, Хилчин 1-4 гудамж, 0119-ийн 1-4 гудамж, Керамик 1 гудамж, Намаг 1 гудамж, Геологи 1 гудамж, Далан 1 гудамж нийт 109 гудамж болон 76 айл, 20 айл, Хилчин хотхон, 4-р байр гэсэн нийт 10 орон сууцны байртай.

Тус хороонд Улсын цэцэрлэг-2,  хувийн цэцэрлэг-2, хүүхэд харах төв-2, “Энхийн өргөө” өрхийн эрүүл мэндийн төв, Банк-3, Шатахуун түгээгүүр-2, 130 аж ахуйн нэгж байгууллагатай дүүргийн томоохон хороодын нэг юм.

 

 

 

 

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Хорооны хэмжээнд нийт 80 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг.
Жилд 700-800 сая төгрөгийн  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Ган хийц” ХХК, “Керамик” ХК, “Мон лаа” ХХК зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа нь тус хорооны  үйлдвэрийн бүтцэд томоохон нөлөө үзүүлж байна.
Нийт 1,51 га-д газар тариалан эрхэлдэг. Үүнээс 0,51 га-д төмс, 1 га-д бусад хүнсний ногоо тариалж байна.
Тус хорооны 5200 өрхийн 18034 хүн амаас орон сууцанд-800,  нийтийн байранд-86, байшинд-1951,  гэрт-1900 хүн ам аьдарч байна.

Боловсрол: Тус хороо нь Ерөнхий боловсролын сургууль байхгүй. Нийт 2801 хүүхэд өдрөөр суралцаж, албан бус боловсролын сургалтанд 5 иргэн суралцаж байна.  “Хилчин хотхон”-ы 192-р  цэцэрлэг 2013 онд ашиглалтанд орсон бөгөөд 160 хүүхэд, мөн гэр цэцэрлэгт 30 хүүхэд хамрагдаж, сургуулийн өмнөх боловсролын хамралт 74,5 хувьд хүрсэн.

Эмнэлэг:  “Энхийн өргөө” өрхийн эмнэлэг нь 4 эмч,  4 сувилагчтай. Жилд давхардсан тоогоор 28240 хүнд үзлэг хийдэг.
Хорооны хэмжээнд  2 сүм хийд байдгаас буддын шашны 1,  христийн шашны 1  сүм үйл ажиллагаа явуулдаг.

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

            

 

ИНХ-ын дарга

Утас:

Г.Оюунчимэг

Засаг дарга

Утас: 99985044

Э. Декабрь

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас: 89753135

 

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

Я. Батмөнх

Зохион байгуулагч

Утас: 98113076

 

Т. Нямбаяр

Зохион байгуулагч

Утас: 99828898

 

 Э.Үүийнзаяа

Нийгмийн ажилтан

Утас:

 

 

В.Мөнх-Тамир

Улсын бүртгэгч

Утас:

 

О. Алтантуяа

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 94826091

 

Иргэний танхимийн ажилтан

Утас:

 

 

 

 

   

 

Хэсгийн цагдаа

Утас:

 

Хорооны цагдаа

Утас:

Олон нийтийн цагдаа

Утас:

 

 

 

 

 

 
 

ТХХОН байцаагч

                               Утас:
 

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

М. Орхонтуул

Нэгдүгээр хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 1-7, Хилчин 1, 2, 76 айл, 20 айл, 4 айл) 

Утас: 86903882

 

Х. Одонцэцэг

Хоёрдугаар хэсгийн ахлагч

(0119 цэргийн анги 1-4, Геологи 1, Далан 1, Хилчин 3, 4-р гудамж)

Утас: 89585879

 

Г. Цэвэлсүрэн

Гуравдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 8-11, Керамик 1-р гудамж)

Утас: 99370537

 

Х. Энхцэцэг

Дөрөвдүгээр хэсгийн ахлагч

(Булгийн 1-3, Овоо 1-5-р гудамж)

Утас: 88722370

 

Л. Цэдэндамба

Тавдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 12-20-р гудамж)

Утас: 88832581

С. Чулуунчимэг

Зургаадугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 21-28-р гудамж)

Утас: 88913532

 
Н. Бадамханд

Долоодугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 29,30, Намаг 1,2-р гудамж)

Утас: 96697176

 

Х. Дорждулам

Наймдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 33-40, Ногоочин 4-6-р гудамж)

Утас: 88789335

 

Д. Наранцэцэг

Есдүгээр хэсгийн ахлагч

(Монлаа 2-7, Клонк 1-3, Горхи 1,3-р гудамж)

Утас: 88825990

 

С. Мөнхцэцэг

Аравдугаар хэсгийн ахлагч

(Монлаа 14-17, Дэнж 1-7-р гудамж)

Утас: 99173749

 

Б. Алтангэрэл

Арваннэгдүгээр хэсгийн ахлагч

(Монлаа 8-13-р гудамж)

Утас: 89246226

 

Р. Эрдэнэчимэг

Арванхоёрдугаар хэсгийн ахлагч

(Ногоочин 1-3, Баянхошуу 31, 32, Горхи 2, Монлаа 1-р гудамж)

Утас: 89278044

 

 
Б. Болортунгалаг

Арвангуравдугаар хэсгийн ахлагч

(Хилчин хотхон 6-15-р байр)

Утас: 99768317

Б. Оюунбилэг

Арвангуравдугаар хэсгийн ахлагч

Утас: 89874626

 

 

ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо нь баруун хойд талаараа 9-р хороо, зүүн хойд талаараа 8-р хороо, зүүн урд, урд талаараа 5, 6-р хороо, баруун талаараа 24, 26-р  хороотой тус тус хиллэдэг. Нутаг дэвсгэр нь тэгш, нам дор байрлалтай ба баруун талаараа намгархаг, газрын төлөв байдал чанарт өөрчлөлт ороогүй гадаргатай, голын гольдирол даган үерийн аюул орж болзошгүй бүстэй.

Нийт газар нутгийн хэмжээ 280 га талбайтай.

2012 онд Баянхошууны тойргоос Мон лаа хүртэл нийт 5,7 км асьфалтан замтай.

Хорооны хэмжээнд цэвэр усны эх үүсвэрийн 9 ус түгээх газар, 1 усан сан байгаа бөгөөд унд ахуйн зориулалттай хүн амын усны хэрэгцээг хангадаг. Төвлөрсөн усан хангамжийн системд 800 өрх, 4 аж ахуйн нэгж холбогдсон.

Дэд бүлгүүд

Нэвтрэх - Хорооны Админ