СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн үйлчилгээг хүн бүрт хүртээмжтэй хүргэж, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх боломжоор хангаж, эвсэг хамт олон бүрдүүлэн хороогоо хөгжүүлэхийн төлөө ажиллах

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хороо нь  2015 оны хүн амын тооллогоор 18900 хүн амтай, 5348 өрхтэй, нийслэлийн хэмжээнд хамгийн их хүн амтай хороодын нэг юм.  Засаг дарга, Зохион байгуулагч-2, Хөгжлийн нийгмийн ажилтан, Халамжийн нийгмийн ажилтан-2, Иргэний бүртгэлийн ажилтан, үйлчлэгч, сахиул гэсэн 9 үндсэн орон тоо, 13 хэсгийн ахлагч, Олон нийтийн байцаагч, Хорооны цагдаа, Хэсгийн байцаагч, Иргэдийн Нийтийн хурал, Ахмадын зөвлөл Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл зэрэг бүрэлдэхүүнтэйгээр  ажиллаж  байна.

 

 

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Хорооны хэмжээнд нийт 80 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг.
Жилд 700-800 сая төгрөгийн  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Ган хийц” ХХК, “Керамик” ХК, “Мон лаа” ХХК зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа нь тус хорооны  үйлдвэрийн бүтцэд томоохон нөлөө үзүүлж байна.
Нийт 1,51 га-д газар тариалан эрхэлдэг. Үүнээс 0,51 га-д төмс, 1 га-д бусад хүнсний ногоо тариалж байна.
Тус хорооны 5200 өрхийн 18034 хүн амаас орон сууцанд-800,  нийтийн байранд-86, байшинд-1951,  гэрт-1900 хүн ам аьдарч байна.

Боловсрол: Тус хороо нь Ерөнхий боловсролын сургууль байхгүй. Нийт 2801 хүүхэд өдрөөр суралцаж, албан бус боловсролын сургалтанд 5 иргэн суралцаж байна.  “Хилчин хотхон”-ы 192-р  цэцэрлэг 2013 онд ашиглалтанд орсон бөгөөд 160 хүүхэд, мөн гэр цэцэрлэгт 30 хүүхэд хамрагдаж, сургуулийн өмнөх боловсролын хамралт 74,5 хувьд хүрсэн.

Эмнэлэг:  “Энхийн өргөө” өрхийн эмнэлэг нь 4 эмч,  4 сувилагчтай. Жилд давхардсан тоогоор 28240 хүнд үзлэг хийдэг.
Хорооны хэмжээнд  2 сүм хийд байдгаас буддын шашны 1,  христийн шашны 1  сүм үйл ажиллагаа явуулдаг.

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

Гүнраазийн Оюунчимэг

Утас: 99985044

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

Я. Батмөнх

Зохион байгуулагч

Утас: 98113076

 

Т. Нямбаяр

Зохион байгуулагч

Утас: 99828898

 

Б. Түмэнбаяр

Нийгмийн ажилтан

Утас: 99606557

 

А. Дүүрэнжаргал

Улсын бүртгэгч

Утас: 96686761

 

О. Алтантуяа

Хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтэн

Утас: 94826091

Э. Декабрь

Ахмадын дарга

Утас: 89753135

   
Д. Ганзориг

Харуул

Утас: 94180997

 

 Ж. Оюунцэцэг

Үйлчлэгч

Утас: 95254492

 

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

М. Орхонтуул

Нэгдүгээр хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 1-7, Хилчин 1, 2, 76 айл, 20 айл, 4 айл) 

Утас: 86903882

 

Х. Одонцэцэг

Хоёрдугаар хэсгийн ахлагч

(0119 цэргийн анги 1-4, Геологи 1, Далан 1, Хилчин 3, 4-р гудамж)

Утас: 89585879

 

Г. Цэвэлсүрэн

Гуравдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 8-11, Керамик 1-р гудамж)

Утас: 99370537

 

Х. Энхцэцэг

Дөрөвдүгээр хэсгийн ахлагч

(Булгийн 1-3, Овоо 1-5-р гудамж)

Утас: 88722370

 

Л. Цэдэндамба

Тавдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 12-20-р гудамж)

Утас: 88832581

С. Чулуунчимэг

Зургаадугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 21-28-р гудамж)

Утас: 88913532

 
Н. Бадамханд

Долоодугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 29,30, Намаг 1,2-р гудамж)

Утас: 96697176

 

Х. Дорждулам

Наймдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 33-40, Ногоочин 4-6-р гудамж)

Утас: 88789335

 

Д. Наранцэцэг

Есдүгээр хэсгийн ахлагч

(Монлаа 2-7, Клонк 1-3, Горхи 1,3-р гудамж)

Утас: 88825990

 

С. Мөнхцэцэг

Аравдугаар хэсгийн ахлагч

(Монлаа 14-17, Дэнж 1-7-р гудамж)

Утас: 99173749

 

Б. Алтангэрэл

Арваннэгдүгээр хэсгийн ахлагч

(Монлаа 8-13-р гудамж)

Утас: 89246226

 

Р. Эрдэнэчимэг

Арванхоёрдугаар хэсгийн ахлагч

(Ногоочин 1-3, Баянхошуу 31, 32, Горхи 2, Монлаа 1-р гудамж)

Утас: 89278044

 

 
Б. Болортунгалаг

Арвангуравдугаар хэсгийн ахлагч

(Хилчин хотхон 6-15-р байр)

Утас: 99768317

Б. Оюунбилэг

Арвангуравдугаар хэсгийн ахлагч

Утас: 89874626

 

 

ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо нь баруун хойд талаараа 9-р хороо, зүүн хойд талаараа 8-р хороо, зүүн урд, урд талаараа 5, 6-р хороо, баруун талаараа 24, 26-р  хороотой тус тус хиллэдэг. Нутаг дэвсгэр нь тэгш, нам дор байрлалтай ба баруун талаараа намгархаг, газрын төлөв байдал чанарт өөрчлөлт ороогүй гадаргатай, голын гольдирол даган үерийн аюул орж болзошгүй бүстэй.

Нийт газар нутгийн хэмжээ 280 га талбайтай.

2012 онд Баянхошууны тойргоос Мон лаа хүртэл нийт 5,7 км асьфалтан замтай.

Хорооны хэмжээнд цэвэр усны эх үүсвэрийн 9 ус түгээх газар, 1 усан сан байгаа бөгөөд унд ахуйн зориулалттай хүн амын усны хэрэгцээг хангадаг. Төвлөрсөн усан хангамжийн системд 800 өрх, 4 аж ахуйн нэгж холбогдсон.

Дэд бүлгүүд

Нэвтрэх - Хорооны Админ