СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн үйлчилгээг хүн бүрт хүртээмжтэй хүргэж, өрхийн амжиргааг дээшлүүлэх боломжоор хангаж, эвсэг хамт олон бүрдүүлэн хороогоо хөгжүүлэхийн төлөө ажиллах нь манай хорооны эрхэм зорилго мөн.

 

ЗОРИЛТ 

Иргэн бүрт хүрч ажиллан, хоггүй цэвэр хороо болох.

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо нь нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 12-р сарын 24-ний өдрийн 6/48 тоот тогтоолоор байгуулагдаж 2011 оны 3-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн иргэдэд төрийн анхан шатны үйлчилгээг үзүүлж байна.

 

Тус хороо нь Иргэдийн нийтийн хурлын дарга Д.Идэрзаяа, Засаг дарга Г.Бадамцэцэг, зохион байгуулагч О. Янжинлхам, Ц. Доржцэдэв нийгмийн ажилтан Д. Баярбат, улсын бүртгэгч Р.Чинбат, хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтэн А. Дэлгэрмаа, хэсгийн байцаагч Б.Батмэнд, хорооны цагдаа Б.Баянбүргэд, олон нийтийн цагдаа Л.Бадамханд, Ахмадын зөвлөлийн дарга Д.Үржинханд үйлчлэгч Г. Зултуяа, Олон нийтийн байцаагч Л.Аварзэд, сахиул Д. Болдбаяр нарын орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

31 дүгээр хороонд өнөөдөр 3252 өрхийн 12480 хүн амьдардгаас 0-5 насны 2057, 6-18 насны 2271, 19-59 насны 7667, 60- аас дээш насны 486 настан байна. Тус хороо нь ерөнхий боловсролын сургуульгүй, 50 хүүхдийн ор бүхий цэцэрлэгтэй. Сургуулийн өмнөх боловсролд тус хорооны 2057 хүүхэд хамрагдах ёстойгоос одоо 1048 хүүхэд хамрагдаж байна.

 

2013 оны 4 сарын 08-ны өдрөөс эхлэн хороо ны цогцолбор байранд өрхийн эмнэлэг байрлан, хорооны иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж эхэлжээ. Хорооны нутаг дэвсгэр дээр 40 гаруй аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг ба үүнээс томоохон нь 176-р цэцэрлэг, Шилэнхийц ХХК, Өглөгтохин ХХК, Цагуурын станц юм.

 

ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

Г.Бадамцэцэг

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

О.Янжинлхам

Зохион байгуулагч 

Утас:96071058

Ц. Доржцэдэв

Зохион байгуулагч

 

Д.Баярбат

Нийгмийн ажилтан

Р.Чинбат

Иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэн

Утас:88046117, 99146117

Д.Идэрзаяа

Иргэдийн нийтийн хурлын дарга 

А. Дэлгэрмаа 

хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтэн

Б.Батмэнд

хэсгийн байцаагч 

Б.Баянбүргэд

хорооны цагдаа  

Л.Бадамханд

олон нийтийн цагдаа  

Д.Үржинханд

Ахмадын зөвлөлийн дарга 

Л.Аварзэд

Олон нийтийн байцаагч  

Д. Болдбаяр

сахиул  

ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо нь 8 хэсэг, 36 гудамжтай, зүүн талаараа Баянгол дүүргийн 9-р хороотой үерийн далангаар, урд талаараа Сонгинохайрхан дүүргийн 12, 13, 14-р хороотой үерийн далангаар, баруун талаараа 30-р хороо, баруун хойд талаараа 8-р хороотой Самбалхүндэв уулаар, зүүн хойд талаараа 11-р хороотой тус тус хиллэн оршдог. Гүний худаг, инженерийн байгууламжинд холбогдсон 9 усан сангаар дамжуулах хорооны иргэдийн цэвэр усны хэрэглээг хангадаг.  

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Дэд бүлгүүд

Нэвтрэх - Хорооны Админ