“Шууд ардчилал - Иргэдийн оролцоо”- гоор дамжуулан төвлөрлийг сааруулж, төрийн үйл хэрэгт иргэдийн оролцоо, хяналт нэмэгдүүлэх, авилга , хүнд суртал,  зэрэг сөрөг үзэгдлүүдтэй тэмцэх, ардчиллыг улам бүр гүнзгийрүүлэн бэхжүүлэх талаар Монгол улсын

 

Ерөнхийлөгчийн санаачлага, Монгол төрийн бодлогыг дэмжин Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг Даргын Тамгын Газраас хэрэгжүүлж байгаа олон төсөл, арга хэмжээний нэг нь Улаанбаатар Хотын Нийтийн Ахуй Үйлчилгээг Сайжруулах Төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “ Хорооны Иргэний Танхим” төсөл юм. Дээрх төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороонд байгуулагдаж буй “ Хорооны Иргэний Танхим” –ын анхдугаар сургалтыг 2013 оны 2 дугаар сарын 20-нд 15 цагт хорооны байранд “ Хурлын Ажлын албаны Иргэний Танхим” сэдвийн хүрээнд Хурлын Ажлын  албаны дарга М. Зундуйдаваа сургалт хийлээ. Сургалтанд  Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчид болон Засаг дарга, Хурлын Ажлын албаны ажилтанууд  хамрагдан туршлага судаллаа. 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
342,112
Эрэгтэй
168,996
Эмэгтэй
173,116
Өрхийн тоо
90,231
Хүн амын нягтаршил
3хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
25,865
Авто машины тоо
79,991
Малын тоо
83,687
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
6290