“Шууд ардчилал - Иргэдийн оролцоо”- гоор дамжуулан төвлөрлийг сааруулж, төрийн үйл хэрэгт иргэдийн оролцоо, хяналт нэмэгдүүлэх, авилга , хүнд суртал,  зэрэг сөрөг үзэгдлүүдтэй тэмцэх, ардчиллыг улам бүр гүнзгийрүүлэн бэхжүүлэх талаар Монгол улсын

 

Ерөнхийлөгчийн санаачлага, Монгол төрийн бодлогыг дэмжин Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг Даргын Тамгын Газраас хэрэгжүүлж байгаа олон төсөл, арга хэмжээний нэг нь Улаанбаатар Хотын Нийтийн Ахуй Үйлчилгээг Сайжруулах Төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “ Хорооны Иргэний Танхим” төсөл юм. Дээрх төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороонд байгуулагдаж буй “ Хорооны Иргэний Танхим” –ын анхдугаар сургалтыг 2013 оны 2 дугаар сарын 20-нд 15 цагт хорооны байранд “ Хурлын Ажлын албаны Иргэний Танхим” сэдвийн хүрээнд Хурлын Ажлын  албаны дарга М. Зундуйдаваа сургалт хийлээ. Сургалтанд  Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчид болон Засаг дарга, Хурлын Ажлын албаны ажилтанууд  хамрагдан туршлага судаллаа. 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600