Untitled Document

Бидний зориго:  Хорооны нутаг дэсгэрийн айл өрх ,аж ахуйн нэгж байгууллагын орчны гэрэлтүүлэг, хаягжилтыг сайжруулж, хоггүй цэвэр тохилог  орчин бүрдүүлэх, нийслэл хотоо хөгжүүлэх их үйлсэд иргэдийн бүтээлч санаачлага, оролцоог идэвхижүүлэн дэмжих, иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай чирэгдэлгүй хүргэхэд бидний гол зорилго оршино.
Бидний зорилт:  Төр захиргааны байгууллагын чиг үүргийн дагуу төрөөс иргэдэд үзүүлэх бүх төрлийн үйлчилгээг шуурхай шийдвэрлэх, хүнд суртал чирэгдэл гаргахгүй байх, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай шударга явуулж, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, үйл ажилллагааг сайжруулах, айл өрх бүрт хүрч ажиллахыг зорино.

  • Хорооны төр захиргааны ажлыг ард иргэдэд түргэн шуурхай хүргэж иргэдээс гарсан санал хүсэлтийг өөрийн ажилдаа тусган ажилласан. Хорооны Засаг даргын зөвлөлийн хуралд оролцож, цаг үеийн гүйцэтгэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргаж түүнийгээ хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан үйл ажиллагаандаа тусган ажилласан.Нийслэл, дүүрэг болон өөрийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийг хангахын тулд цаг тухай бүрд нь хийж гүйцэтгэж ирлээ.

2013 оны зорилт:

  • Иргэдэд хуулиар олгогдсон үүргээ биелүүлж байж эрхээ эдэлдэг журамд суралцуулах
  • Нутгийн удирдлагад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, иргэний бичиг баримтгүй иргэдийг бичиг баримтжуулах
  • Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг мөрдүүлж ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах
  • Гэмт хэргийн тоог өмнөх оноос бууруулах

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хороо нь Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 6/44, 6/48 дугаар тус тус тогтоолоор 2011 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 10, 11 дүгээр хорооноос өрх тусгаарлаж байгуулагдсан .
Тус хорооны Засаг дарга П.Тунгалаг, Зохион байгуулагч Р.Мөнхтуяа, Хөгжлийн нийгмийн ажилтан Н.Баярманлай , Улсын бүртгэгч Ж.Буянжаргал, Хороо хариуцсан халамжийн мэргэжилтэн М.Дуламжав, Хороо хариуцсан хэсгийн байцаагчаар дэслэгч Ц.Батцогт, Ахмадын даргаар Ц.Чойжамц, Иргэдийн нийтийн хурлын даргаар Б.Нэргүй, ОНБ-аар О.Бүрэнтэгш, 1 дүгээр Хэсгийн ахлагч П.Бямбасүрэн, 2 дугаар хэсгийн ахлагч Д.Оюунцэцэг, 3 дугаар хэсгийн ахлагч Д.Отгонтуяа, 4 дүгээр хэсгийн ахлагч А.Нямсүрэн, 5 дугаар хэсгийн ахлагч О.Бүрэнтэгш, 6 дугаар хэсгийн ахлагч Х.Пагма нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

 

 

Б.Нэргүй

ИНХ-ын дарга

Утас: 88949066

П.Тунгалаг

Засаг дарга

Утас: 99975885

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Э.Жаргал

Зохион байгуулагч

Утас: 92053039

 

Д.Мөнгөн

Нийгмийн ажилтан 

Утас: 99704366

 

 

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас: 

 

Б.Энхзул

Улсын бүртгэгч

Утас: 99775511

 

А.Мөнх-Оюун

Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн

Утас: 92919228

 

П.Золжаргал

Иргэний танхимын ажилтан

Утас: 99140106

 

Д.Нансалмаа

Улсын бүртгэгч

Утас: 88382227

 

Т.Ганзориг

Сахиул

Утас: 95560440

 

Д.Байгалмаа

ТХХ-ын ОНБ

Утас: 86157632

 

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

П.Бямбасүрэн

1 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88933014

 

Д.Уртнасан

2 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88801012

 

Х.Пагма

3 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88603205

 

Д.Пүрэвжаргал

4 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 99782855

 

Г.Одгэрэл

5 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 99956617

 

О.Урантуяа

6 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88483606

 

 

С.Ууганцацрал

7 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 86530900

Ж.Энхтунгалаг

8 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 89747081

 

 

ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Хорооны хилийн цэс нь урд талаараа 11 дугаар хороотой, хойд талаараа 10 дугаар хороотой,  баруун талаараа 9 дүгээр хороотой, зүүн талаар Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороотой хиллэдэг болно.  Манай хороо нь нийт 1536 өрхтэй, 6306 хүн амтай  нэн ядуу өрх 30%,  ажилгүй иргэн 30%, гэр хороолол дагнасан, нутаг дэвсгэр  135 га газар нутагтай хороо юм.

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Дэд бүлгүүд