ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн ба төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог бэхжүүлэн, хорооны өмнө тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо нь ИНХ-ын дарга Ц.Ганчимэг, Засаг дарга Д.Оюунцэцэг, зохион байгуулагч Д.Батчулуун, хөгжлийн нийгмийн ажилтан Б.Ичинхорлоо, иргэний бүртгэлийн ажилтан Б.Мөнхжаргал, халамжийн нийгмийн ажилтан Б.Азжаргал, Цагдаагийн хэсгийн байцаагч д/ч Н.Ууганбаяр, олон нийтийн байцаагч Б.Батжаргал, хог орлого ариун цэврийн байцаагч Д.Хишигжаргал, 19-р байрны хэсгийн ахлагч Ц.Болормаа, 20-р байрны хэсгийн ахлагч Б.Батжаргал, 22-р байрны хэсгийн ахлагч Ж.Даваа, 23-р байрны хэсгийн ахлагч М.Цэвэгсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Мөн ахмад болон эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн зөвлөлийг байгуулан үйл ажиллагаа нь идэвхжиж иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байгаа ажээ.

 

Хорооны Засаг даргын ажлын алба нь төр засгийн хууль тогтоомж, нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчлан хэрэгжүүлэх, иргэний үүргийн биелэлтийг хангуулах, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авах, иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн, бүртгэл, цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг хариуцан явуулах, хүн амын өрхийн бүртгэлийн дэвтрийн хөтлөлтөнд баяжилт, хөдөлгөөн хийж, хүн амын мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт хийх зэрэг үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Тус хороо нь нийт 1348 өрхийн 5658 хүн амтай, 4 хэсэгтэй, 19-р байр, 20-р байр, 22-р байр, 23-р байр, 40-р  байр тус тус хамаарагддаг 100 хувь орон сууцны хороолол юм.  Хорооны иргэдэд “Мичид-Асралт” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн Ирээдүй цогцолборын 2-р бага сургууль, 110-р цэцэрлэг, Элэгний эмгэг судлалын клиник төв эмнэлэг, Елефант цэцэрлэг, орон сууцны Өнөр 19 СӨХ, Өнөр бүл 23 СӨХ, Өнөр 20 СӨХ-үүд үйл ажиллагаа явуулдаг.

 

 

ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

   

ИНХ-ын дарга

    Утас

Д.Оюунцэцэг

Засаг дарга

Утас: 93130015

 

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас:

 

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

Б. Ариунзаяа

Зохион байгуулагч

Утас: 99528246

 

Б. Ичинхорлоо

Нийгмийн ажилтан

Утас: 99799988

 

Б. Мөнхзориг

Улсын бүртгэгч

Утас: 99055304

 

   

Т. Монголмаа

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 86901690

 

Иргэний танхимын ажилтан Б. Ууганбаяр

Хэсгийн байцаагч а/д

Утас: 88168886

 

А. Анхбаяр

Хорооны цагдаа д/а

Утас: 99315169

Ц. Отгонбаатар

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан

Утас: 91676400

ТХХОН байцаагч

Утас:

ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

15 дугаар хороо нь урдуураа Энхтайвны өргөн чөлөөний засмал замаар Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэртэй, баруун талаараа дүүргийн 16-р хороотой Барилгачин гудамжаар, хойд талаараа Хилчин хотхоны урд талын далангаар, зүүн талаараа 86-р сургуулийн зүүн, 81-р сургуулийн баруун хойд ба баруун тал, 40, 44/1, 44/2 байрны зүүн тал, 112-р цэцэрлэгийн баруун тал , 19-р  байрны зүүн талаар урагш эргэж 14-р хорооны 15, 18/1,18, 42-р байрны  баруун талаар тус тус зааглан оршино.

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Дэд бүлгүүд

Нэвтрэх - Хорооны Админ