ХОГ ХАЯГДЛЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
 
✅Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежмент төслийнхөнтэй хамтарч Хог хаягдлын тухай хууль, журам зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, Зөрчлийн тухай хууль, хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь хэрхэн ангилан ялгаж хэвшүүлэх талаар сургалтыг зохион байгуулав.
 
Сургалтын үйл ажиллагаанд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасаг, хороодын Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч, 2, 3 дугаар хорооны аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагууд, иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Мөн дүүргийн хог хаягдлын менежментийн чиглэлээр хийгдэж буй ажил, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний саналуудыг солилцлоо.
 
 
 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
342,112
Эрэгтэй
168,996
Эмэгтэй
173,116
Өрхийн тоо
90,231
Хүн амын нягтаршил
3хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
25,865
Авто машины тоо
79,991
Малын тоо
83,687
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
6290