Энэ хэсэгт өмнө жилүүдэд 7, 8, 40 дүгээр хорооноос эхтэй булгийн ундарга ус халин, урсаж ирдэг байсан бол 2020-2021 онд хэрэгжүүлсэн “Хабитат” төслийн хүрээнд хөрсний ус зайлуулах шугам хоолойн сувагчлалын ажил хийсэн.
Дүүргийн ЗДТГ-аас Дэд бүтцийн хөгжлийн алба ОНӨААТҮГ-тай хамтран нөхцөл байдал хүндэрсэн газарт хоёр автомашинаар 60 рейс буюу 1100 м.куб дайрга асгах арга хэмжээ авч, айл өрхүүд усанд автахаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж байна.
Мөн Нийслэлийн Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар зургаан авто машин, 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй шуурхай баг суваг татан, ухлагаас гарсан мөс болог шороогоор далан босгох, цас мөсийг цэвэрлэх зэрэг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа юм.
Зөв Сонгинохайрханчууд

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600

Хороод: