Хэрэглэгч танд мэдлэг түгээе. №1
Орон сууцны контор болон Сууц өмчлөгчдийн холбоод нь доорх чиг үүрэг бүхий байгууллагууд юм.
#Мэдлэгтэй_Мэдээлэлтэй_Хотын_Иргэн_Аян

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600