Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг 2022 оны нэгдүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан сурталчлан таниулах танхимын сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтан нар хамрагдлаа.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
342,112
Эрэгтэй
168,996
Эмэгтэй
173,116
Өрхийн тоо
90,231
Хүн амын нягтаршил
3хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
25,865
Авто машины тоо
79,991
Малын тоо
83,687
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
6290