Сонгинохайрхан дүүргийн хороод дахивар хаягдлыг ангилах дадлыг хэвшүүлээд багагүй хугацаа өнгөрлөө. Тодруулбал, 2, 3 дугаар хорооны 500 өрхөд Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэйгээр ангилан ялгах зориулалтын хогийн савыг байршуулсан билээ. Төслийн хүрээнд тус хогийн савыг байршуулсан 3 дугаар хорооны өрхийн ангилсан дахиварыг 2021 оны арванхоёрдугаар сарын 15-ны өдрөөс тээвэрлэж эхэлсэн.

Харин өнөөдрөөс 2 дугаар хорооны ангилан ялгах зориулалтын хогийн сав байршуулсан айл өрхийн ангилсан дахиварыг тээвэрлэж эхэллээ. Иргэдийн ангилсан хог хаягдлыг “Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ сард хоёр удаагийн давтамжтайгаар тээвэрлэнэ.

Энэхүү ажил нь “Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментийн төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа бөгөөд дүүргийн 2, 3 дугаар хорооны өрхөд ангилан ялгах зориулалтын хогийн савыг байршуулахаас гадна 36 дугаар хороонд хог хаягдал ангилан ялгах үйлдвэр барих, 2, 3-р хороодын нутаг дэвсгэрт үүсмэл хогийн цэг үүсэж болзошгүй нийтийн эзэмшлийн талбайд 15 камер суурилуулах ажлуудыг гүйцэтгэж байгаа юм.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600