Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/382 дугаар захирамжийг үндэслэн гэр хорооллын айл өрхүүдийн яндан, зуухны битүүмжлэл, “Сайн карт”-ны хэрэглээ, угаарын хий мэдрэгч төхөөрөмжийн ажиллагаанд хяналт тавин, заавар зөвлөмж хүргүүлэх ажлыг дүүргийн гэр хорооллын 36 хорооны нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж байна. Тус ажлыг 1163 орон тооны бус гэрээт ажилтнууд гүйцэтгэж байна.

 

Ажлын явцад айл өрхийн угаарын хийн мэдрэгч төхөөрөмж эвдэрсэн, гээгдсэн, ажиллахгүй болсон нөхцөл байдал хэд, хэдэн удаа бүртгэгдлээ. Мөн дүүргийн хэмжээнд шилжин ирсэн, өрх тусгаарласан гэх шалтгаанаар угаарын хийн мэдрэгч төхөөрөмж шинээр авах шаардлагатай 2048 айл өрх байна.

Хяналт шалгалтын ажлын явцад зуух яндангийн битүүмж алдагдсан, засварлах шаардлагатай байгаа айл өрхөд зөвлөгөө өгч яаралтай засварлах хэрэгтэйг анхаарууллаа.

Мөн гэр хорооллын 36 хорооны айл өрх, иргэдэд 26000 ширхэг зөвлөмж тарааж, угаарын хий мэдрэгчийн хэвийн ажиллагаа, стандартын шаардлага хангасан зуухны хэрэглээ, зуухны битүүмжлэл шалгах ажлыг зохион байгуулж байна.

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600