Энэхүү аянд дүүргийн Улаанзагалмайн хорооны ажилчид болон сайн дурын идэвхтэнүүд нэгдэж өнөөдөр /2021.08.13/ орчны цэвэрлэгээ, хүүхдийн тоглоомын талбайн ойролцоох хог хаягдал, шарилж хөл газрын ургамлыг түүж, цэвэрлэлээ.

 

#ЗӨВ_СОНГИНОХАЙРХАНЧУУД

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600