Сонгинохайрхан дүүргийн үерт өртөх эрсдэл бүхий булаг, хөрсний усны халиа үүсдэг хэд, хэдэн хороодыг дамнасан 42 км үерийн далан, суваг, шуудуу барих зураг төсөл хийх газруудыг судаллаа.

 

Өнөөдөр Нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газрын усны барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цолмон, Дүүргийн Засаг даргын дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Э.Ууганцэцэг болон газар зохион байгуулалтын албаны мэргэжилтнүүд үерийн хамгаалалтын далан, суваг хийх хороодод судалгаа хийн ажиллалаа.

Дүүргийн Засаг дарга Н.Алтаншагай үер, хөрсний усны халианд автах эрсдэлтэй хороодод хэд хэдэн удаа ажилласны үр дүнд зураг төслийг боловсруулсан. Тус зураг төслийг үндэслэн хороодыг дамнасан транс байгуулах хөрөнгийг 2022 оны Улс, Нийслэлийн төсөвт суулгуулахаар ажиллаж байна. Энэхүү 42 км үерийн даланг байгуулснаар Сонгинохайрхан дүүргийн Зүүн, баруун салаа, гэр хорооллын айл өрхүүд булаг, хөрс, үерийн усанд өртөх эрсдэлээс бүрэн ангижрах боломжтой юм.

Нийслэлийн хот байгуулалтын газрын усны барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтнүүд транс тавих талбайн эрсдэлтэй хэсгүүдийг үнэлж далан дайран өнгөрөх зарим аж ахуй нэгж, айл өрхүүдэд газар чөлөөлөх шаардлага үүсэх эсэхийг газрын албаны мэргэжилтнүүдтэй хамтран судаллаа.

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600