Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Б.Бямбадорж Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлгийн Ц. Олонбаяр даргатай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Үр дүнгийн болон түншлэлийн гэрээнд тусгагдсаны дагуу нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах, хөгжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.

 

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600