ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн засаг даргын 2016-2020 оны бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх зорилт, тухайн дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлж, дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр олон нийтэд дүүргийн үйл ажиллагааг сурталчилж, гадаад хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, цахим засаглалыг хэрэгжүүлэхэд оршино.


 

ТӨВИЙН ДАРГА

 

М. Солонго

Тасгийн дарга

Утас: 70173307, 99010499

 

 ТАСГИЙН АЛБАН ХААГЧИД

 

М. Санчир

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 99127029, 7017-3135

 

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 7017-3135