ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Албан тушаалтан тэдгээрийг хууль эрх зүйн зөвлөмжөөр хангах, гарах шийдвэрийн эрх зүйн үндсийг хянах дүүргийн хэмжээнд  хяналт тавих
  • Төрийн захиргааны байгууллагын анхан шатны нэгж хороодын үйл ажиллагаа арга  эрх зүйн удирдлагаар хангах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих
  • Улсын Их Хурал, Засгийн газар, нийслэл, дүүргээс гаргасан хууль, тогтоол шийдвэрүүдийг сурталчлан таниулах

 

Дарга

Д. Амарбаясгалан

70170111

92112131

Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт, гэрээ түүний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

П. Баярмаа

70170111

96113511

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Б. Янжинлхам

70170111

80790123