15-р хороо 23-р байр 1-р орц

19-р хороо 10-58-р байр 1-р орц

27-р хороо Мандах их сургууль, нийтийн байр

27-р хороо Тоосгоны 33а нийтийн байр