Энэ удаагийн хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн батлах юм.
-Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах тухай
-Сонгинохайрхан дүүргийн 2021 оны төсөв батлах тухай
-Сонгинохайрхан дүүргийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
Хуралдаан 100 хувийн ирцтэй эхэллээ.