ӨМӨЗО-ны Ордос аймгийн ард түмнээс Сонгинохайрхан дүүргийн 600 өрхөд хүнс, сайжруулсан түлшний дэмжлэг үзүүлж байна. Энэхүү дэмжлэгийг Сонгинохайрхан дүүргийн Шуурхай штабын дарга Э.Ниндэв хамтран иргэдэд олгох ажлыг зохион байгуулж байна. Хүнд цаг үед тусалж, дэмжсэн Өвөр монгол ахан дүүс дээ баярлалаа.