БСШУ-ны сайдын тушаалын дагуу цэцэрлэг, сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоол, хүнс, үдийн цайнд зарцуулахаар нөөцөлсөн бүтээгдэхүүнийг зорилтод бүлгийн өрхүүдэд олгов.
Тодруулбал, хүнсний тусламжийг 43 хорооны цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхэдтэй зорилтот бүлгийн 1317 өрхөд хүргэлээ.
Энэ ажлыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтэс, Улаан загалмайн хороо зэрэг байгууллага хамтран зохион байгуулж байна.