СХД маань 273 хүн амтай, улсынхаа хамгийн том дүүргүүдийн нэгэнд тооцогддог.Тэр хэрээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж дутагдалтай, олон тийш явж үйлчлүүлдэг байдал нь иргэдэд чирэгдэл болж ирсэн. Тэгвэл удахгүй ЭМЯ,АХБ-ны дэмжлэгээр хэрэгжиж буй ЭМСХХ-4 төслийн хүрээнд баригдсан олон улсын Жишиг бүхий НЭ-ээр иргэд маань үйлчлүүлдэг болно. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний давуу тал, онцлог, орчин нөхцлийн талаар хүргэж байна.