Европын холбоо, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн зөн ОУБ хамтран Covid-19-ийн нөлөөнд ихээр өртсөн хүүхдүүд болон тэдний гэр бүлд нэг сарын хүнсний хэрэглээ, ариун цэврийн болон боловсролын багцыг хүргэж байна.

Энэ хүрээнд өнөөдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 11, 12-р хороодын зарим өрхөд дээрх багцыг хүргэсэн юм. Түүнчлэн уг ажлын хүрээнд “Хөөрхөн зүрх” ТББ-аас хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн сэргээн засал, хууль эрхзүй, эрүүл мэндийн шаардлагатай зөвлөмж, тусламжийг үзүүллээ.