Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо буюу Жаргаланд тосгонд 1600 орчим малчин өрх бий. Тэднээс хаваржилт хүндэрсэн хэсэгт байгаа яаралтай тусламж шаардлагатай 270 орчим малчин өрхөд Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 20 гаруй тн тэжээлийн тусламж үзүүллээ