Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх эмнэлгийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг үзүүлэх ажил зохион байгууллаа.

Үзүүлэх ажилд Нийслэл, дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, дүүргийн ЗДТГ хамтран оролцлоо. Мөн дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгт болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 16 ортой тусгаарлах тасаг байгууллаа.