Нийслэлийн хэмжээнд 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт”-ын жил болгон зарласантай холбогдуулан хороодын албан хаагч, хэсгийн ахлагч нарыг олон улсын болон үндэсний стандарт, норм, дүрмийн талаар мэдлэг, ойлголтыг бэхжүүлэх зорилгоор дүүргийн иргэний танхимд танилцуулга сургалт хийлээ.

Сургалтаар хороодын хэсгийн ахлагч, зохион байгуулагч нарт “Нэг хот-Нэг стандарт” аяны танилцуулга, стандарт, зөрчлийн тухай ойлголт, www.manaikhoroo.mn системийн ашиглалтын талаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар, Нийслэлийн мэдээлэл, технологийн газар, Нийслэлийн сургалт, судалгааны төвийн холбогдох хэлтсийн дарга болон мэргэжилтнүүд хийлээ.