Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг хүнсний үйлдвэр, томоохон худалдааны төв, супермаркетуудын удирдлага, эмч, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан инженерүүдэд короновирусын зөвлөмжийг хүргүүлж, цаашид дагаж мөрдөх журмуудын талаар танилцууллаа.