Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудтай уулзаж, цаашдын чиг хандлагын талаар санал солилцож байна.Худалдааны байгууллагууд дагаж мөрдөх журам стандарт болон бусад зүйл дээр шинэчлэл хийх, бусдынхаа хэрэгжүүлсэн сайн жишгээс туршлага судлах зэрэг олон асуудлыг ярилцаж байна.