Дүүргийн Онцгой комиссын 10 дугаар хурлаар дүүргийн шуурхай штабын ажлын явц, хороодын ажлын явц болон сайжруулсан түлш түгээлт, айл өрхийн галлагааны аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэл хийлээ.

          Өнөөдрийн байдлаар дүүргийн хэмжээнд сайжруулсан түлшний 51.300 цахим карт тараагдсан.

10 сарын 23-наас 30-ны хооронд 96.6 тонн түүхий нүүрс илрүүлж, 51.2 тонныг битүүмжилж, үлдсэн тонныг битүүмжлэхээр ажиллаж байна.