Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг Сонгинохайрхан дүүргээс УИХ-д сонгогдсон гишүүд дүүргийн иргэдэд танилцууллаа.
Иргэдээс ирсэн санал бүрийг холбогдох ажлын хэсэгт албан ёсоор хүргүүлэх болно гэдгийг гишүүд хэлж байна.