Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Ханс Зайделийн сангийн “Эрх зүйн боловсрол” академитай хамтран 2013.11.28-ны өдөр дүүргийн “Иргэний танхим”-д сургалт зохион байгууллаа.Тус сургалтад дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Ажлын албаны ажилтнууд, Засаг даргын Тамгын газрын зарим хэлтэс, албаны дарга, ажилтнууд оролцсон бөгөөд Монголын Нутгийн Удирдлагын Холбооны дэд тэргүүн Г.Маналжав “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, тулгамдсан зарим асуудал” сэдвээр, Төрийн албаны институтын ажилтан Б.Нямсүрэн “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сонирхлын зөрчил” сэдвээр тус тус хичээл заалаа.