Хороодын хэсгийн ахлагчдыг сургалтанд хамруулах хуваарийг эндээс үзнэ үү.