Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 31 ний өдрийн 436 тоот захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Eрөнхий боловсролын сургуулийн 9,11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд “Мэргэжлээ хэрхэн яаж зөв сонгох вэ,зөв сонгосон мэргэжил чиний насан туршийн зөв сонголт” 2 сарын аян зохион байгуулахаар болж байна.

 

            Аяны хугацаанд илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулах, 9,11 дүгээр ангийн сурагчдын эцэг эхчүүдтэй уулзалт зохион байгуулж ажиллах талаар СХД-ийн Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төв, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах алба  ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. 

Аяны хүрээнд СХД-ийн сургуулиудын бүх нийгмийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах, хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулж ажиллана.

 Зорилго: Сонгинохайрхан дүүргийн 9,11 дүгээр ангийн сурагчдад мэргэжлээ зөв сонгоход нь туслах, хүүхдүүдэд мэргэжлийн зөв ойлголт өгөх, ирээдүйд амьдрах итгэл үнэмшил олгох, улмаар нийгэмд хувь хүн болж төлөвших, цаашид өөрсдийн сонгосон мэргэжилдээ итгэл үнэмшилтэй байх, баг хамт олноор ажиллах чадвар эзэмшүүлэх, харилцаа зан үйлийн зөв хандлагтай болгох, тэдгээр сурагчдын нийгмийн үүрэг оролцоог шинэ түвшинд гаргах зорилготой.

        Сонгинохайрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтай хийсэн уулзалтыг нээж Ажлын хэсгийн дарга, Нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Н.Ганаа, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ахлах мэргэжилтэн Р.Отгонбаяр бусад мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Аяны хугацаа: 2013 оны 11 сарын 21-ээс, 2014 оны 1 сарын 21-ийг хүртэл 2 сарын хугацаанд

Хамрах хүрээ: СХД-ийн ЕБС-ийн 11 дүгээр ангийн 1887, 9 дүгээр ангийн 3251 сурагчид

Зохион байгуулагчид:

 • Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс
 • Сонгинохайрхан дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв

Хэрэгжүүлэх байгууллага:

 • Сонгинохайрхан дүүргийн 32 хорооны нийгмийн ажилтан
 • Сургуулиудын захирал
 • Сургуулиудийн нийгмийн ажилтан
 • ХГБХТ-ийн хороод хариуцсан ажилтнууд

Уг аянд дор дурьдсан сургуулийг  хамруулна . Үүнд:

 • СХД-ийн ерөнхий боловсролын бүх сургуулиудийн 9,11 дүгээр анги
 • Гэгээрэл албан бус сургалтын төв.

Мэдээлэл хийх коллежууд:

 • Барилгын коллеж
 • Монгол-Солонгосын хамтарсан коллеж
 • Хүнсний технологийн коллеж
 • Барилгын технологийн