Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүн Ц.Дэлгэрням, Ш.Оюумаа нар “Монгол улсад Үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх, авилгатай тэмцэх” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Төслийн хэлэлцүүлэгт дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, дэргэдэх хэлтэс албадын ажилтан, албан хаагч, хороодын Засаг арга нар, иргэд хөдөлмөрчид оролцсон юм. Энэ үеэр Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүд авилгын талаар хийсэн судалгааны дүнгийн талаар мэдээлэл хийж иргэд, албан хаагчид хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцов.