Видео

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлсийн байцаагч нар иргэдийн дуудлагын дагуу 27-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах спорт зааланд шалгалт хийжээ. Шалгалтын явцад тус спорт заал нь Нийслэлийн Засаг даргын “Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухайА/223 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байсан байна. Иймд Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу торгууль ногдуулж, цаашид захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар үүрэг даалгавар өгчээ.   

2003 оноос олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас жил бүрийн 04 дүгээр сарын 28-ний өдрийг “Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэлхийн өдөр” болгон тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэсэн. Манай улс 2012 оноос эхлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,  эрүүл ахуйн сарын аяныг жил бүр зохион байгуулсаар ирсэн.

       Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас гаргасан “Ажлын байран дахь хүчирхийлэл, дарамтыг хориглох, урьдчилан сэргийлэх"  уриан дор дүүргийн Хөдөлмөрийн  аюулгүй байдал,  эрүүл ахуйн зөвлөлөөс  “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-2020”  аяныг 04 дүгээр сарын 01-ний  өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулахаар эхлүүлээд байна.

Коронвирус /Ковид19/ халдварт өвчний болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах ажлыг зохицуулах ажлын хэсэг тусгаарлах байрнаас гэрийн тусгаарлалтад шилжин ирэх иргэдийг хянах, тусгаарлах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар хуралдлаа.

Хурлаар хорооны Засаг дарга, хэсгийн ахлагч, цагдаа, хэсгийн байцаагч нар болон Улаан загалмайн хорооны сайн дурын идэвхтнүүдийг дайчлан ажиллахаар шийдвэрлээд байна.

Одоогийн байдлаар 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 16-ны өдөр хүртэл 36 хороонд 200 гаруй иргэн гэрийн тусгаарлалтад гарахаар байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоолоор улсын хэмжээнд төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэг явагдсан.

Үзлэгийн нэгдсэн дүн гарч Төв комиссоос улсын хэмжээнд шалгарсан 5 байгууллагыг шагнах арга  хэмжээ Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд боллоо. Улсын их хурлын Тамгын газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ улсын үзлэгт тэргүүлж батламж, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас иргэдийн ая тухтай, цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн хог хаягдлын цэвэрлэгээ, үйлчилгээг сайжруулж, үүсмэл хогийн цэгийг бүрэн устгах, дахин хогийн цэг үүсгэхгүй байх  үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, “Иргэн бүрийн оролцоо - Цэвэр орчин” аяныг 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний хооронд зохион байгуулахаар эхлүүлээд байна.

Аяны хүрээнд идэвхитэй оролцсон хороодыг шалгаруулах юм.

Үүнд: Орон сууцны хороо шалгаруулах

-       Удирдамжийн дагуу төлөвлөгөө гарган ажилласан байдал

-       Хоггүй, цэвэр хороо шалгаруулах болзолт уралдааныг иргэдэд сурталчилан, цэвэр хоггүй хороо болох хөдөлгөөн өрнүүлэхэд чиглэгдсэн ажил зохион байгуулах

-       Хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд тохижилт, цэвэрлэгээний 50 метрийн зураглалыг бүрэн хийж хэрэгжүүлсэн эсэх

-       Хог хаягдлын талаар ирсэн гомдол санал, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал

-       Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр орон сууцны доторх болон чингэлэг хоорондын сул талбайг тохижуулсан эсэх

-       Сууц өмчлөгчдийн холбоодтой хог хаягдлын чиглэлээр хамтран ажилласан байдал /Татварын хэлтэс, Тээвэрлэгч байгууллагуудтай хамтран хог тээврийн гэрээ хийсэн эсэх/

-       Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран хог хаядлын чиглэлээр зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагууд, иргэнд зөрчил болон торгуулийн арга хэмжээ авсан эсэх

-       Хог хаягдлыг бууруулах талаар шинэ санал санаачлага гарган тээвэрлэгч байгууллагуудтай хамтран сар бүрт бүтээлч ажил өрнүүлэн хэрэгжүүлсэн эсэх

-       Тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчийн илрүүлсэн зөрчил, зөрчлийн дагуу авсан арга хэмжээний биелэлт, хэрэгжилт

-       Хог хаягдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлаа хэвлэл мэдээлэл /Тв, радио, сонин сэтгүүл/, сошиал /фээсбүүк, твиттер, сайт/-аар суртачилсан байх.

 

ХОЁРДУГААР ЧИГЛЭЛ: Гэр хорооллын хороо шалгаруулах

-       Удирдамжийн дагуу төлөвлөгөө гарган ажилласан байдал

-       Хоггүй, цэвэр хороо шалгаруулах болзолт уралдааныг иргэдэд сурталчилан, цэвэр хоггүй хороо болох хөдөлгөөн өрнүүлэхэд чиглэгдсэн ажил зохион байгуулах

-       Хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд тохижилт, цэвэрлэгээний 50 метрийн зураглалыг бүрэн хийж хэрэгжүүлсэн эсэх

-       Цахилгааны нэгдсэн тоолуурт холбогдоогүй айл өрхийн хог хаягдлын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авсан арга хэмжээ

-       Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хур болон үүсмэл хогийн цэгийг бүрэн устгаж, хогийн цэггүй болгох

-       Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран хог хаядлын чиглэлээр зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагууд, иргэнд зөрчил болон торгуулийн арга хэмжээ авсан эсэх

-       Тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчийн илрүүлсэн зөрчил, зөрчлийн дагуу авсан арга хэмжээний биелэлт, хэрэгжилт, хог тээврийн автомашинуудын тонн жинд хяналт тавьж бүртгэл хөтөлсөн эсэх

-       Хог хаягдлыг бууруулах талаар шинэ санал санаачлага гарган тээвэрлэгч байгууллагуудтай хамтран сар бүрт бүтээлч ажил өрнүүлэн хэрэгжүүлсэн эсэх /үүсмэл хогийн цэгийг устгаж, тохижилт хийх гэх мэт/

-       Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд чиглэсэн ажлыг өрнүүлсэн эсэх

-       Хэвлэл мэдээлэл /Тв, радио, сонин сэтгүүл/, сошиал /фээсбүүк, твиттер, сайт/-аар суртачилсан байх.

 

ГУРАВДУГААР ЧИГЛЭЛ: “Шилдэг хог тээвэрлэгч байгууллага”

-       Удирдамжийн дагуу төлөвлөгөө гарган ажилласан байдал

-       Хог хаягдлыг тээвэрлэх хуваарийг гарган ажиллах

-       Хариуцсан хороодын хур болон үүсмэл хог хаягдлын цэгийг ачиж тээвэрлэн бүрэн устгах

-       Хороодтой хамтран хог хаягдлыг бууруулах талаар шинэ санал санаачлага гарган сар бүрт бүтээлч ажил өрнүүлэн хэрэгжүүлсэн эсэх /үүсмэл хогийн цэгийг устгаж, тохижилт хийх гэх мэт/

-       Цахилгааны нэгдсэн тоолуурт холбогдоогүй айл өрхийн хог хаягдлын орлого бүрдүүлэлтийн талаар татварын хэлтэстэй хамтран арга хэмжээ авч ажиллах

-       Хариуцсан хороодын иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг гадна орчны гудамж талбайг цэвэрлэх хуваарьт өдрүүдийг гарган цэвэрлэгдсэн хог хаягдлыг тогтмол ачих 

-       Хог хаягдлын чиглэлээр хороодтой хамтран иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад чиглэсэн сургалт сурталчилгаа хийсэн эсэх

-       Хог хаягдал тээвэрлэлтийн талаар өргөдөл гомдол саналыг шийдвэрлэсэн байдал

-       Хог тээврийн автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдал, өнгө үзэмж, угаалга цэвэрлэгээнд тогтмол хяналт тавих

-       Хэвлэл мэдээлэл /Тв, радио, сонин сэтгүүл/, сошиал /фээсбүүк, твиттер, сайт/-аар суртачилсан байх.

3-Р САРЫН ТАНДАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТОЙМ – 2

1. БНХАУ-ын эрдэмтдийн судалгаагаар COVID-19-өөр өвчилсөн эрэгтэй хүний үрийн шингэнд коронавирус илэрсэн байна. Тиймээс коронавирус бэлгийн замаар халдварладаг байж болзошгүй гэх дүгнэлтийг эрдэмтэд хийсэн байна.
2. Австралийн Мелбурн хотын Мурдочийн хүрээлэнгийн судлаачид сүрьеэгийн эсрэг БЦЖ вакцин COVID-19-ийн эсрэг хүний дархлааг сэргээдэг эсэхийг тогтоохоор эмнэлгийн байгууллагын 4000 ажилтны дунд судалгаа хийж байгаа тухай зарлалаа. Мөн ийм судалгааг Нидерланд, Герман, Англи улсад хийж байна.
3. Америк, Англи улсад Коронавируст халдвараар өвчилсөн хүмүүсийн 30-40 хувь нь шинж тэмдэггүй вирус тээгчээс халдвар авсан байх магадлалтай гэж үзжээ. Харин БНХАУ-д нийт халдварын 80 орчим хувийг шинж тэмдэггүй өвчтнүүд тараадаг болохыг тогтоосон байна.
4. БНХАУ-ын мэргэжилтнүүд COVID-19-өөр өвдсөн 416 хүнд ажиглалт хийж зүрх судасны өвчлөл нь Коронавируст халдвараар нас барах эрсдэлийг 4,5 дахин нэмэгдүүлж байгааг тогтоосон байна.
5. Канадын Далхаузын их сургуулийн хүүхдийн анагаахын тэнхимийн судлаачид хүүхдүүд коронавируст халдварт мэдрэг хэдий ч өвчний шинж тэмдэг төдийлөн илэрдэггүйг тогтоожээ.
6. Нидерландын Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хүрээлэнгийн судлаачид цэвэрлэх байгууламжийн бохир усанд коронавирус илрүүлжээ.
7. Герман улсын эмч нар өвчний шинж тэмдэг ихэвчлэн 2-14 хоног, зарим тохиолдолд 21 хоногийн дараа илэрч байгааг тогтоожээ.
8. БНХАУ-ын эрдэмтэд COVID-19-ийн халдвар авсан хүн шинж тэмдэг илрэхээс өмнө бусдад халдвар тараадаг бөгөөд зарим хүмүүс халдвар тээгч байгаа тул хүн бүр маск зүүвэл олон нийтийн дунд халдвар дамжих магадлал буурна гэж үзжээ.

 

Ой хээрийн гал түймрээс урдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах хүрээнд  СХД-ийн ногоон бүсийн ойн эргүүлээр хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна.

СХД-н хэмжээнд одоогийн байдлаар шар өвсний 4 дуудлага иржээ. Ард иргэд  хашаа хороогоо цэвэрлэх гээд шар өвсөө шатааж байгаагаас гал алдах эрсдэл үүсдэг байна. Шар өвсөө шатаах шаардлаггүй зөвхөн хогонд ачуулах хэрэгтэйг, гал алдсанаар өөрийн болон бусдын эд хөрөнгөнд аюул учруулах тохиолдол илэрч байгааг СХД-н ОБХ-ийн Гал түймрийн ахлах байцаагч хошууч н.Ариунболд анхаарууллаа. Энэ тохиолдолд зөрчлийн хуулиар арга хэмжээ авагддаг байгаа.

Зөрчлийн тухай хуулийн  5.14.4.1 дэх заалтад иргэн, хуулийн этгээд галын аюулгүй байдлаа хангах үүргээ биелүүлээгүй гэсэн заалт байгаа. Энэ нь иргэнийг 100 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 1000 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр мөн дээрээс нь гарсан хохирол нөхөн төлбөрийг барагдуулна гэж заасан. Тэгэхээр ард иргэд маань өнжмөл шар өвсийг шатаахгүй байх хэрэгтэй юм.

2019 онд СХД-н хэмжээнд 679 түймэр бүртгэгджээ. Үүнээс 19 нь шар өвсний түймэр байсан байна. 2020 он гараад 84 түймэрийн дуудлагатай үүнээс 4 шар өвсний түймэр бүртгэгджээ.

Мөн ард иргэд маань бага насны  хүүхдүүдээ гэртээ хараа хяналтгүй орхихгүй байх, пийшэн зуухныхаа аюулгүй байдлыг хангаж гэмтэлтэй зуух хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй гэж зөвөлмөөр байна.

СХД-ийн хэмжээнд Корона вирусийн эсрэг Нийслэлийн онцгой байдлын газрын даргын баталсан хувиарын дагуу амралтын өдрүүдэд  дүүргийн ногоон бүсээр амралт зугаалгаар яваа иргэдийг тараах, бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх, үүнээс урдчилан сэргийлэх  ажил явагдаж байна.

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Тэрбээр стандартад нийцсэн фитнес, саун, соёл урлагийн газарт 2-3 хүн цуглаж болох юм гэж тооцоолж, мэргэжлийн байгууллагуудтайгаа зөвлөлдөж, нээхээр төлөвлөж байсан боловч шинэ коронавирусийн тархалтын хоёр дахь үе шат Европоос Ази руу орж ирж байгаа тул бид өмнө нь гаргасан хөл хорионы шийдвэрээ дөрөвдүгээр сарын 30 хүртэл үргэлжлүүлнэ гэлээ.

Тухайлбал, олон нийт цуглах боломжтой фитнес, спорт зал, сургалтын төв, саун, амралт, баар, цэнгээний газар, сүм хийд, соёл урлагийн газрын үйл ажиллагаанд тавьсан хөл хориогоо дөрөвдүгээр сарын 30 хүртэл сунгалаа.

Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, мөн цаг агаар энэ долоо хоногоос эрс дулаарч, нэмэх хэмд хүрч байгаатай холбогдуулан Улаанбаатар хотын гудамж талбай, ялангуяа олон нийт ихээр зорчдог барилга байгууламж, автобусны буудлуудад ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар хийж эхэлсэн.

Үүний дагуу Сонгинохайрхан дүүрэгт ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажил өчигдрөөс эхэлсэн. Сонгинохайрхан дүүргийн тухайд нийт 43 хорооны 340 хэсгийн 2730 гудамж буюу 1037.4 км урт гудамжинд ариутгал хийгдэх юм. Одоогийн байдлаар ариутгалын ажил 70 орчим хувьтай үргэлжилж байна.